अन्तिम खाता

अन्तिम खाता 

अतिछोटो प्रश्न उत्तर :

. अन्तिम खाता कहिले तयार गरिन्छ ?

उत्तर :- अन्तिम खाता आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गरिन्छ ।

 

. व्यापार हिसाब खाता तयार गर्नुको मुख्य उदेश्य के हो?

उत्तर :- व्यापार हिसाब खाता तयार गर्नुको मुख्य उदेश्य व्यवसायको कुल नाफा अथवा कुल नोक्सान पत्ता लगाउनु हो ।

 

. नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुको प्रमुख उदेश्य के हो ?

उत्तर :- नाफा नोक्सान खाता तयार गर्नुको प्रमुख उदेश्य व्यवसायको खुद नाफा वा खुद नोक्सान पत्ता लगाउनु हो।

 

. कुल नाफा कसरी पत्ता लगाइन्छ ?

उत्तर :- बिक्री र अन्तिम मौज्दात जोडेर आउने कुल रकममा सुरु मौज्दात र प्रत्यक्ष खर्चहरु घटाई कुल नाफा निकालिन्छ ।

 

. खुद नाफा कसरी पत्ता लगाइन्छ ?

उत्तर :- कुल नाफामा व्यवसायले आर्जन गरेको अप्रत्यक्ष आम्दानी जोडेर आएको रकममा अप्रत्यक्ष खर्चहरु घटाएर खुद नाफा निकालिन्छ ।

 

. वासलात तयार गर्नुभन्दा अगाडी कुन खाता तयार गरिन्छ ?

उत्तर :- वासलात तयार गर्नुभन्दा अगाडी नाफा नोक्सान खाता तयार गरिन्छ।

 

. खुद नाफालाई वासलातमा कसरी समायोजन गरिन्छ

उत्तर :- खुद नाफालाई वासलातमा दायित्व पक्षमा पुँजीमा जोडिन्छ ।

 

. खुद नोक्सानलाई वासलातमा कसरी समायोजन गरिन्छ ?

उत्तर:- खुद नोक्सानलाई वासलातमा दायित्व पक्षमा पुँजीबाट घटाइन्छ ।

 

. पुंजी फिर्ता भन्नाले के बुझिन्छ?

उत्तर:- व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायबाट व्यक्तिगत कामका लागि नगद वा कुनै समान झिकेमा त्यसलाई पुँजी फिर्ता भनिन्छ ।

 

१०. वासलातमा पुँजी फिर्तालाई कसरी समायोजन गरिन्छ ?

उत्तर:- वासलातमा पुँजी फिर्तालाई दायित्व पक्षमा पुँजीबाट घटाइन्छ ।

 

११. अन्तिम खाता तयार गर्दा समायोजनमा दिइएको अन्तिम मौज्दातको लेखा कसरी राखिन्छ ?

उत्तर:- सामायोजन दिइएको अन्तिम मौज्दातलाई व्यापार हिसाब खाताको क्रेडिटमा र वासलातको सम्पत्ति पक्षमा राखिन्छ ।

 

१२. सामायोजनमा दिएको पेश्की र्चको लेखा कसरी राखिन्छ ?

उत्तर:- समायोजनमा दिएको पेश्की खर्चको लेखा पेश्की खर्चलाई व्यापार खाता तथा नाफा नोक्सान खाताको डेबिट पक्षमा सम्बन्धित शिर्षकबाट  घटाई वासलतको सम्पत्ति पक्षमा देखाइन्छ ।

 

१३. समायोजनमा दिएको भुक्तानी दिन बाँकी खर्चको लेखा कसरी राखिन्छ ?

उत्तर:- समायोजनमा दिएको भुक्तानी दिन बाँकी खर्चलाई सम्बन्धित खर्चमा जोडिन्छ र वासलातको दायित्व पक्षमा देखाइन्छ ।

 

१४. ख्याति कस्तो खालको सम्पत्ति हो ?

उत्तर:- ख्याति व्यवसायको अदृश्य सम्पत्ति हो ।

 

१५. अदृश्य सम्पत्तिमा केके पर्दछन

उत्तर:- अदृश्य सम्पत्तिमा ख्याति, व्यापारिक चिन्ह, कपीराइट (प्रतिलिपि अधिकार) इत्यादि पर्दछन् ।

 

१६. प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत कुनकुन खर्चहरु पर्दछन् ?

उत्तर:- प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत खरिद, भन्सार महसुल, ज्याला, भित्री ढुवानी इत्यादि पर्दछन् ।

 

१७. प्रत्यक्ष आम्दानी अन्तर्गत कुनकुन आम्दानीहरु पर्दछन्

उत्तर:- प्रत्यक्ष आम्दानी अन्तर्गत बिक्री, अन्तिम मौज्दात इत्यादि पर्दछन् ।

 

१८. अप्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत कुनकुन खर्चहरु पर्दछन् ?

उत्तर:- अप्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत तलब, बाहिरी ढुवानी, विज्ञापन, व्याज इत्यादि पर्दछन् ।

 

१९. अप्रत्यक्ष आम्दानी अन्तर्गत कुनकुन आम्दानीहरु पर्दछन्

उत्तर:- अप्रत्यक्ष आम्दानी अन्तर्गत व्याज प्राप्त, भाडा प्राप्त, कमिसन प्राप्त, लाभांश प्राप्त इत्यादि पर्दछन्।

 

२०. नगद मौज्दात भनेको के हो?

उत्तर:- नगद मौज्दात भन्नाले व्यवसायको कार्यालयमा भएको नगद रकमलाई जनाउँछ ।

 

२१. तिर्नुपर्ने खर्च भनेको के हो ?

उत्तर:- व्यवसायले काम गराई नतिरेको रकमलाई वा खर्चलाई तिर्नुपर्ने खर्च भनिन्छ । जुन दायित्व हो ।

 

२२. अग्रिम भुक्तानी खर्च भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ?

उत्तर:- सेवा प्राप्त हुनु भन्दा अगाडि गरिने खर्च वा तिरेको रकमलाई अग्रिम भुक्तानी खर्च भनिन्छ ।

Leave a Reply